Professionell rörfirma i Stockholm

Om du har avloppsstopp så finns vi alltid tillgängliga för dig med snabb utryckning. Det är inte bara när det är akut stopp i avloppet man har behov av att anlita en rörfirma i Stockholm, för rören kan behöva annan service också.

Vårt erbjudande sträcker sig mycket längre än att enbart utföra serviceuppdrag. Om du är i behov av att installera en ny värmepump, eller tvättmaskin så är vi den rätta rörfirman för dig. Med vår unika erfarenhet av att serva och installera värmeanläggningar har vi växt ut till att bli ett självklart förstahandsval bland kunderna i Stockholm.

rörfirma stockholm

Vanliga åtgärder för rörfirma i Stockholm

När rören är gamla och slitna, kan de faktiskt gå sönder, och det kan lätt bli en läcka. Det är en tråkig utgift när du måste tillkalla oss rörfirma, speciellt om du är boende i en brf i Stockholm där man till stora delar har en gemensam ekonomi. Vissa rör servar flera hushåll och det är dyrt att bryta upp golv och väggar. Men man kan lätt ordna ett serviceavtal med oss rörfirma i Stockholm, så att man har tillgång till vår jour samt löpande får en kontroll på rörens skick. Då går vi ner med en kamera och filmar rören inuti. Det är lätt att se om det är fel någonstans och vad som behöver åtgärdas. Exempelvis kan vi filma alla rören och byta ut dem där det behövs, i förebyggande syfte, innan det hinner uppstå några problem.

Kanske är dina ritningar gamla och man vet inte riktigt hur rören är dragna. Det kan ha gjorts ändringar under årens lopp, och ingen vet vad. Kameran skickar information till en dator, så att vår rörfirma får upp en ny ritning för hela bostadens rörledningar.

Stambyte innan renovering

Om rören är riktigt slitna och dåliga och huset behöver renoveras, är det bra om vår rörfirma i Stockholm byter stammarna innan övrig renovering. Ett stambyte innebär ett stort ingrepp i alla bostäder, och som rörfirma i Stockholm gör vi detta färdigt först, och därefter kan ni exempelvis lägga nya klinkergolv med golvvärme eller installera nya tvättmaskiner. Då blir hela huset i bra skick.

Skulle det behövas ett stambyte, men om man vill avvakta med det på grund av ekonomin, kan vi göra en relining och restaurera rören med en invändig plastfilm. Ibland har man planer på att sälja en fastighet senare. Prata med oss. Vi vill vara ditt första val som rörfirma i Stockholm. Vi har kunskap och kan ge goda råd – kontakta oss idag för rådgivning!